Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mahla Forest Oy
Kangasniementie 705
76850 Naarajärvi

2. Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö

Aino-Maaria Tarkiainen, Kangasniemente 705, 76850 Naarajärvi

puh. +358458920199, sähköposti: aino.tarkiainen(at)mahlaforest.com

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on mahlaforest.comin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, markkinointi, mainonta, markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille sekä mielipide- ja markkinatutkimus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Asiakasnumero, etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.

– Asiakkaan tilaustiedot: tilatut tuotteet, toimitukset sekä mahdolliset reklamaatiot ja palautukset. Asiakkaan sopimustiedot: yrityksen y-tunnus.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat Mahla Forestin rekisterissä olevat tiedot. Tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteella: Mahla Forest Oy, Aino-Maaria Tarkiainen, Kangasniementie 705
76850 Naarajärvi.

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Mahla Forest tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Käyttäjällä on oikeus kieltää myös tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin peruuttamalla antamansa suostumus. Tällaisten mainossähköpostien kielto onnistuu noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen (esim. Kirjanpitolaki luku 2, 10§) tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään hänen tehdessään tilauksen verkkokaupassa, luodessaan käyttäjätilin verkkokauppaan, käyttäessään verkkokaupan erilaisia lomakkeita tai yhteydenottolomaketta sekä tilatessa uutiskirjeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa ja välittää joitakin tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tällöin kysymykseen voi tulla tietojen luovutus sähköpostimarkkinoinnin kumppanille, jos asiakas on tilannut uutiskirjeen tai analytiikka- ja tilastointikumppaneille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella.

9. Käsittelyn kesto

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.