Mahla Forest Oy

Luonnonmukaisia juomia Pieksämäeltä

MAHLA FOREST OY valmistaa erilaisia juotavia elintarvikkeita. Yrityksemme sijaitsee Pieksämäellä, Etelä-Savon helmessä puhtaiden metsien keskellä sekä kirkkaiden vesistöjen äärellä.

Yrityksemme arvoja:

  • Ekologisuus
  • Suomalaisuus
  • Palveluhenkisyys
  • Luotettavuus
  • Perinteet
  • Jatkuva tuotekehittäminen
oiva-logo

Mahla Forestin vuodet

2014

Juha Tarkiainen perustaa toiminimi Mahla Forestin 25-vuotiaana. Nimi on enne ja savolaisen simppeli: mahlaa kerätään metsästä. Yritys nimetään myös kansainvälistyvää maailmaa silmällä pitäen. Tilat rakennetaan kotitilan tyhjäksi jääneeseen navettaan. Koivunmahlaa aletaan pullottamaan muutaman neliön kokoisessa karjakeittiössä. Koivunmahlajuomaa myydään lähinnä lähialueen kauppoihin.

2015

Mahla Forest aloittaa pullotustarvikkeiden maahantuonnin ja tukkutoiminnan, jota kautta saa jalansijaa juomamarkkinoilla.

Mahlan keräämisen koetaan olevan liian sesonkiluontoista, joten yrityksen ideologiaa aletaan kehittämään muiden puujuomien ympärille. Ensimmäiseksi omaksi tuotteeksi nousee Lagrima Arctica, joka valmistetaan kuusenkerkistä alkoholittomaksi juhlajuomaksi. Se nouseekin suosituksi maakuntatuotteeksi.

Yrityksen intentiona on kuitenkin koivunmahla. Sen markkinoiden tiedetään olevan ulkomailla, joten yritys keskittyy ulkomaanviennin edistämiseen.

Samana vuonna yritys tutustuu merkittävään yhteistyökumppaniin, jonka kanssa solmitaan ensimmäinen iso kumppanuus alihankinnasta. Tällöin luodaan juuret yritystoiminnan kulmakivelle eli B2B, rahti – ja Private Label-myynnille. Yhteistyö syvenee, asema vankistuu.

2016

Yritys keskittyy ulkomaanviennin edistämiseen mm. ottamalla osaa lukuisille messuille.

Terra Madre-messuilla kuluvana vuonna solmitaan ensimmäinen merkittävä kauppa koivunmahlasta Italiaan, jonne koivunmahlaa viedään seuraavat kaksi vuotta. Samaan aikaan yritys saa suuren kaupan Suomessa koivunmahlan jalostamisesta, ja sen repertuaari laajeneekin raaka-ainejalostukseen.

Yritys toimii nyt tukkurina, alihankkijana, raaka-ainejalostajana sekä avaa ulkomaanviennin. Sen toiminta on kasvanut merkittävästi, joten tiloja ja tuotannon kapasiteettia laajennetaan.

2017

Yritys on kasvanut, joten se osakeyhtiöityy helmikuussa luopuen toiminimestään.

Se vie koivunmahlaa tuhansia litroja Italiaan. Samaan aikaan se ostaa Boris-maitohappobakteerijuoman brändin ja valmistuksen. Tämä laajentaa yrityksen toiminnan hyvinvointi & terveys-tuotteisiin. Tuote viedään marginaali – ja erikoisliikkeistä päivittäistavarakaupan puolelle, joka avaa oven markettimaailmaan. Samana kesänä yritys tuo marketteihin limonadit, jolloin ajatus kokonaisvaltaisesta juomavalmistajasta ottaa paikkaansa. Tuoterepertuaarin kasvaessa, yritys päättää keskittyä kotimaan markkinaan. Vuosi on vahva.

2018

Tuotekehittely nousee vahvaan asemaan. Olemassaolevia tuotteita vakautetaan ja peittoa kerätään kotimaassa. Yritys satsaa mittavasti laiteinvestointeihin. Hyvä kello kuuluu kauas ja yritys solmii toisen kattavan alihankintasopimuksen, joka on vakiintunut toiminnan kulmakiveksi.

2019

Yritys alkaa jatkojalostaa raa’an koivunmahlan sijasta mahlaa tuotteidensa pohjaksi.

Vuosi on merkittävä ja yritys solmii suuren yhteistyösopimuksen, jonka vuoksi investoidaan täysautomaatiolinjastoon sekä koneistoon. Se mahdollistaa kasvun vuosikausiksi eteenpäin. Kuluva vuosi osoittautuu koko yrityshistorian parhaimmaksi raskaista laiteinvestoinneista huolimatta.

Yritys ottaa tähtäimeensä takaisin ulkomaanviennin ja sen edistämisen.

2020

Kevät ja korona-virus asettavat maailman uuden eteen. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta yritystoiminta jatkuu normaalisti. Ulkomaanvienti alkaa pienimuotoisesti.

Kesällä yritys saa väkiviinan valmistukseen tarvittavat luvat, joka kasvattaa tuoterepertuaaria. Yritys solmii myös uusia merkittäviä yhteistyökumppanuuksia sekä laajentaa toimintatilojaan.

Toimitusjohtaja Juha Tarkiainen saa esimerkillisestä yritystoiminnastaan tunnustuksen ”Pieksämäen vuoden nuori yrittäjä 2020.”

2021

Vuosi 2021 vahvisti vanhaa, mutta toi myös uutta. Pandemiasta huolimatta kokonaisvaltaisesti osakeyhtiön vuosi oli  hieno.

Kulunut vuosi nosti ennen kaikkea keskiöön yhteistyön tärkeyden. Yritysyhteistyö, ja alihankintapalvelun asema kasvoi menestyksekkäästi. Yritys sai uusia yhteistyökumppaneita, syventäen vanhoja kumppanuuksia. Sen vuoksi konekapasiteettia monipuolistettiin mm. kuohuviineille ja muille premium-juomille.

Uusia tuotteita tuotiin kolme, joilla vankistettiin päätuotekategorioita: Luontaisten hyvinvointimehujen linjaa sekä premium-alkoholijuomien linjaa. Jälkimmäistä silmällä pitäen perustettiin uusi ”Tarkiainen Winery”-brändi, jonka alla tulevaisuudessa alkoholijuomat sekä alkoholittomat kuohuviinit tulevat olemaan.

Nuorena aloitetusta yritystoiminnasta ja sen menestyksekkäästä hoitamisesta johtuen, Etelä-Savon yrittäjät palkitsivat Mahla Forestin yrittäjäparin Juha ja Aino Tarkiaisen, Etelä-Savon maakunnan nuorina yrittäjinä vuonna 2021.

2022

Yritys rikkoi kuluneena vuonna myyntiennätyksensä ja vakiinnutti ennestään asemaansa juomamarkkinoilla. Uutuustuotteiden myötä yrityksen tuotelinjaa rajattiin kahteen selkeään brändiin: Boris – ja Tarkiainen Winery-tuoteperheisiin. Boris-perhe on hyvinvointijuomien brändi, siinä missä Tarkiainen Winery erilaisten premium-laatuisten juhla – ja seurajuomien brändi.

Mahla Forestin tehdastilalla toteutettiin sukupolvenvaihdos, jolloin itse yrittäjäpari Juha ja Aino Tarkiainen muuttivat itsekin sukutilalle. Pihapiiriin avautui täten ensimmäistä kertaa jokavuotinen kesämyymälä, joka palvelee aina toukokuusta heinäkuuhun. Tilalla järjestettiin myös erilaisia tapahtumia, joista merkittävin oli syyskuussa järjestetty valtakunnallinen koko perheen Lähiruokapäivä.

Kasvun myötä yritys siirtyi vuorotyöhön ja henkilökunnan määrä kasvoi. Vuosi piti sisällään isoja kehitysaskelia ja onnistumisia.

2023

Vuosi 2023 oli yritykselle hyvin menestyksekäs. Tuotanto kasvoi litramääriltään huomattavasti ja liikevaihto rikkoi kaikkien vuosien ennätyksen. Kuluneena vuonna investoitiin lisää tuotantolinjaan ja laitteisiin, jotta tuotannon toiminta, pystyvyys ja kapasiteetti olisivat mahdollisimman monipuolisia.

Kasvuharppauksen vuoksi toimintaa alettiin sertifioimaan lisää, ja sen vuoksi aloitettiin rakentamaan korkeamman vaatimustason toimintatapaa yrityksen jokaisella osa-alueella. Yhä enemmän huomiota keskitettiin elintarviketurvallisuuteen, koulutukseen, kehitykseen ja yleiseen strategiaan, jotta toiminta täyttäisi sille asetetut korkeat laatustandardit. Koko vuoden kestänyt prosessi saatiin päätökseen ja sertifikaattiin vuoden 2024 alussa onnistuneesti.