Mahla Forest Oy

Naturliga drycker från Pieksämäki

Mahla Forest Oy tillverkar olika drickbara livsmedel. Vår företag ligger i Pieksämäki, mitten av Södra Savolax kring rena skogar och klara vattendrag

Våra värden:

  • Miljövänlighet 
  • Finskhet
  • Betjäningsvänlighet 
  • Pålitlighet 
  • Traditioner 
  • Ständig produktutveckling 
oiva-logo

Mahla Forest genom åren

2014

Juha Tarkiainen grundar firmanamnet  Mahla Forest i 25 års ålder.  Namnet kommer helt enkelt från det att sav samlas från skogen.  Företaget namnges också på tanke av internationella  marknader.  Utrymmen fick plats i gårdens övergivna ladugård. Man börjar och buteljera björksavet i det lilla boskapsköket.  Björksavdrycket säljs för det mesta till butiker i närheten.

2015

Mahla Forest börjar importering och  grossistförsäljning av buteljeringsprodukter och genom det får Mahla Forestett  fotfäste i dryckmarknaderna.

Man börjar utvecka företagets ideologi kring andra träd  drycker för att samlandet av sav upplevs att vara alltför säsongbundet. Lagrima Arctica blir det första egna produktet, den tillverkas av granskott somett  alkoholfritt festdryck. Den kommer att bli en populär landsbygdsprodukt.

Företaget har dock sin målsättning i björksavet. Man vet att dess marknader är utomlands,  så därför koncentrerar sig företaget på att utveckla exporten.

Samma år bekantar sig företaget med en  ansenlig samarbetspartner, med vilken det första partnerskapet om underleverans kommer att ingås. Då skapas rötterna till  företagsverksamhetets grundsten, alltså B2B, frakt och Private Label- försäljning.  Samarbetet blirdjupare och ställningen starkare.

2016

Företaget koncentrerar sig i att utveckla exporten bland annat genom att delta i många mässor.

På Terra Madre- mässorna fastställs den  förstaanmärkingsvärda handeln av björksav till Italien, dit man exporterar det de två följande åren. Samtidigt får företaget  en stor hande av raffinering av björksav i Finland och dess repertoar utvidgas till råvaroraffinering.

Företaget fungerar nu som grossist, underleverantör, utför råvaroraffinering och börjar med utlandsexport.

För att verksamheten har ökat betydligt behöver man  större utrymmen samt kapaciteten av produktionen ökas.

2017

Företaget har vuxit och ändras från ett firmanamn till ett  aktiebolag i slutet av februari.

Den exporterar björksav i tusentals liter till Italien.  Samtidigt köper den Boris-mjölksyrebakteriedryckets brand och produktion. Detta utvidgar företagets verksamhet till välfaro- & hälsoprodukter.  Produkten flyttas från marginal- och specialbutiker till  dagligvaruhandelbutiker,  vilket öppnardörren till marknadsvärldet.  Under samma sommar inför företaget limonader till  marknaderna och då skapas tanket av en omfattandedrycktillverkare.  När produktrepertoaren växer,  beslutar sig företaget  att koncentrera sig på inhemska marknader. Året är starkt.

2018

Produktutvecklingen får en stark position. Man stabiliserar produkter som redan finns och  förstärkar ställningen i hemlandet.  Företaget satsar stort på maskininvesteringar. En god klocka hörs långt och företaget gör en annan ansenlig underleveranskontrakt som har etablerats till verksamhetets grundsten.

2019

Företaget börjar att vidare raffinera sav i stället för rå  björksav som bas till deras produkter.

Året är framstående, företaget gör ett stort  samarbetskontrakt och därför investerar man i en helautomatisklinje och i maskineri.  Det möjliggör tillväxten för årtal framåt. Året visar sig vara bästa i hela verksamhetshistorien trots tunga maskininvesteringar. Företaget fokuserar sig igen på utlandsexporten och dess utveckling.

2020

Våren och korona-viruset utsätter världen inför nytt.  Trots osäkra läget i världen fortsätter  företagsverksamhetet normalt. Man börjar utlandsexporten småskaligt.

På sommaren får företaget de nödvändiga  rättigheter för att tillverka starksprit,  som utvidgar produktrepertoaren. Företaget gör också nya ansenliga samarbetspartnerskaper och utvidgar sina utrymmen. Verkställande direktören Juha Tarkiainen får erkännandet “Pieksämäen vuoden nuori yrittäjä 2020” på grund av hans exemplariska företagsverksamhet.

2021

Året 2021 förstärkte det gamla, men gav också nytt. Även med pandemin på gång, har vi vittnat ett rekord bra år för aktiebolaget.

Det gångna året lyfte fram speciellt samarbetets betydelse. Företagskollektivet, underentreprenad- och Private Label-servicens ställning växte och fastsattes med framgång. Bolaget fick nya samarbetspartners, medan samarbetet med de äldre partnerna har förstärkts. I och med detta har vi ökat på maskin kapaciteten för mousserande vin och andra premium drycker.

Vi har stärkt naturliga saftdrycker för välmående -linjen och premium alkoholdryck -linjen med tre nya produkter. Inom premium alkoholdryckernas kategori har vi också grundat det nya varumärket ”Tarkiainen Winery”. Alkoholdryckerna och de alkoholfria mousserande vinerna kommer befinna sig under det nya varumärket.

För företagande och dess framgångsrika överseende i ung ålder, har Etelä-Savon Yrittäjät-föreningen utgivit pris för Södra Savolax Unga Företagare 2021 till Mahla Forests företagare, Juha och Aino Tarkiainen.

2022

Under det gångna året slog företaget sitt försäljningsrekord och befäste sin redan starka ställning på dryckesmarknaden. Med de nya produkterna begränsades företagets produktsortiment till två tydliga varumärken: produktfamiljerna Boris och Tarkiainen Winery. Produktfamiljen Boris är ett varumärke för hälsodrycker, medan Tarkiainen Winery är ett varumärke för fest- och sällskapsdrycker av premium kvalitet.

Ett generationsskifte genomfördes på Mahla Forest fabriksgård, när företagarparet Juha och Aino Tarkiainen själva flyttade till släktgården. För första gången öppnades en årlig sommarbutik på gården. Butiken är öppen ända från maj till juli. Olika evenemang anordnades också på gården, varav det mest betydande var det nationella familjeevenemanget Närmatsdagen i september.

Med tillväxten gick företaget över till skiftarbete och antalet anställda ökade. Året präglades av stora framsteg och framgångar.

2023

År 2023 var mycket framgångsrikt för företaget. Produktionen i liter ökade rejält och omsättningen slog helårsrekord. Fler investeringar gjordes i produktionslinje och utrustning för att göra driften och kapaciteten i produktionen så mångsidig som möjligt.

På grund av tillväxtsprånget började verksamheten certifieras mer. Samtidigt började vi bygga en högre nivå av driftsätt i alla delar av företaget. Mer och mer uppmärksamhet riktades mot livsmedelssäkerhet, utbildning, utveckling och övergripande strategi, så att verksamheten skulle uppfylla de höga kvalitetskrav som ställts för den. Processen, som tog ett helt år, avslutades framgångsrikt och certifierades i början av 2024.